📦 Bezplatné poštovné ☀️ Letné zľavy až 70%

Obchodné podmienky

Vitajte na stránke barefootstyl.sk , spravovanej spoločnosťou Pr3viz (s.r.o.) („Spoločnosť“). Ako návštevník našej stránky vás prosíme, aby ste dodržiavali všetky nižšie uvedené podmienky. Prehliadaním alebo používaním tejto stránky potvrdzujete, že ste si prečítali tieto podmienky, rozumiete im, súhlasíte s nimi a plne ich akceptujete.

Vlastník stránky vynaloží všetko úsilie, aby zabezpečil presnosť a aktuálnosť informácií na stránke. Zároveň si vyhradzuje právo meniť obsah stránky alebo prestať ho aktualizovať kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a nenesie zodpovednosť za obnovenie stránky. Vlastník stránky môže kedykoľvek a bez upozornenia zmeniť služby, produkty, ceny alebo programy popísané na tejto stránke. Používanie ochrannej známky vlastníka stránky je povolené len s predchádzajúcim súhlasom vlastníka stránky. Všetky texty, obrázky a iné obsahy zobrazené na stránke boli vybrané a upravené vlastníkom stránky a slúžia len na informatívne účely, zhromaždené za účelom prezentácie služieb Pr3viz (s.r.o.) 

INTERNETOVÝ OBCHOD barefootstyl.sk

Pravidlá určujú spôsob fungovania internetového obchodu, práva a povinnosti používateľa a internetového obchodu a upravujú obchodné vzťahy medzi internetovým obchodom a zákazníkom. Kupujúceho zaväzujú všeobecné podmienky platné v čase nákupu (zadanie objednávky online). Zadaním objednávky je používateľ informovaný o všeobecných obchodných podmienkach a ich potvrdením uzatvára záväznú zmluvu medzi vami a spoločnosťou. Odporúčame podrobne si preštudovať všeobecné podmienky pred potvrdením objednávky. Ak nesúhlasíte s našimi všeobecnými podmienkami, nemôžete využívať služby nášho internetového obchodu. Nie je možné ani čiastočne vyjadriť súhlas so všeobecnými podmienkami. Aby ste mohli nakupovať, musíte akceptovať všetky všeobecné obchodné podmienky, pretože sú platné v čase nákupu.

DEFINÍCIE

„Spoločnosť“ je spoločnosť Pr3viz (s.r.o.), Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji,  vlastník a prevádzkovateľ stránky barefootstyl.sk. „Služba“ je internetová služba dostupná na adrese barefootstyl.sk, ktorú prevádzkuje spoločnosť a na ktorej funguje internetový obchod. „Používateľ“ znamená každú fyzickú osobu používajúcu Službu. „Kupujúci“ alebo „vy“ je každá fyzická osoba, ktorá vykonáva nákup v internetovom obchode. „Spotrebiteľ“ znamená fyzickú osobu, ktorá kupuje tovar a služby alebo ich používa na účely nesúvisiace s podnikateľskou alebo zárobkovou činnosťou. Na účely týchto Všeobecných podmienok sú všetci Kupujúci zároveň Spotrebiteľmi. „Zásady ochrany osobných údajov“ je dokument, v ktorom sú uvedené všetky informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov, ktoré prebieha v rámci služby. „Zásady používania súborov cookies“ je dokument, v ktorom sú uvedené všetky informácie týkajúce sa používania súborov cookies v rámci služby.

INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

Názov spoločnosti: Pr3viz (s.r.o.) 

Sídlo: Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Webová stránka: https://barefootstyl.sk

E-mailová adresa: info@barefootstyl.sk

(podsumowanie aktów prawnych)

POSTUP NÁKUPU, PLATBY A DORUČENIA TOVARU

Používanie internetového obchodu

Dodávateľ prevádzkuje internetový obchod v súlade so všeobecnými podmienkami. Internetový obchod je zákazníkom dostupný nepretržite, pričom dodávateľ si vyhradzuje právo dočasne deaktivovať alebo ukončiť prevádzku internetového obchodu bez predchádzajúceho upozornenia.

V súvislosti s údržbou a aktualizáciou internetového obchodu môže byť internetový obchod dočasne nedostupný alebo môže byť dočasne deaktivované vykonávanie platieb. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré môžu vzniknúť počas údržby a/alebo aktualizácie internetového obchodu.

Vykonávanie nákupov v internetovom obchode

Kúpna zmluva medzi spoločnosťou a kupujúcim sa uzatvára potvrdením objednávky kupujúcim (kupujúci obdrží e-mail so statusom „Objednávka potvrdená“). Od tejto chvíle sú všetky ceny a ďalšie podmienky nákupu pevné a záväzné pre dodávateľa aj kupujúceho. Kúpna zmluva sa uchováva v elektronickej podobe na serveri spoločnosti.

Proces nákupu

Krok 1: Zákazník vyberie požadovaný článok z ponuky internetového obchodu a potvrdí požadované množstvo a výber kliknutím na tlačidlo „Kúpiť teraz“.

Krok 2: V tomto kroku zákazník vyplní formulár s osobnými údajmi potrebnými na doručenie požadovanej objednávky. Po vyplnení formulára má zákazník v určitých prípadoch možnosť výberu z viacerých spôsobov doručenia a pridania ďalších produktov alebo služieb k objednávke. Pred dokončením nákupu má zákazník možnosť výberu z rôznych spôsobov platby. V závislosti od zvoleného spôsobu je konečná hodnota platobného príkazu pre kupujúceho prepočítaná pred dokončením nákupu. Zákazník dokončí proces nákupu kliknutím na tlačidlo „Objednať teraz“.

Po vykonaní objednávky má zákazník v určitých prípadoch možnosť pridať k svojmu nákupu ďalší tovar.

Po vykonaní nákupu obdrží zákazník potvrdzujúci e-mail so súhrnom objednávky a pokynmi na odstúpenie od nákupu alebo podanie reklamácie, ak zákazník nie je s produktom spokojný alebo ho už nechce.

Všetky informácie, ktoré nám poskytnete pri realizácii objednávky, budú spracované v súlade so zásadami ochrany osobných údajov.

Informujeme, že v momente potvrdenia objednávky budete zaťažení celou sumou za vybraný nákup, vrátane prípadných nákladov na doručenie alebo iných nákladov súvisiacich s nákupom. Pred vykonaním nákupu budete upozornení na všetky dodatočné náklady. Vybraný spôsob platby môže byť tiež spojený s ďalšími nákladmi.

CENY, SPÔSOBY PLATBY A PROPAGÁCIE

Ceny

Všetky ceny v Službe sú uvedené v PLN a obsahujú DPH. Ceny sú platné v momente zadania objednávky. Ponuka je platná do odvolania.

UPOZORNENIE: Tento internetový obchod je maloobchodným obchodom pre koncových spotrebiteľov (B2C).

Spôsoby platby

Internetový obchod povoľuje nasledujúce spôsoby platby:

 • Na dobierku – kupujúci platí kuriérovi v hotovosti alebo kreditnou kartou, keď kuriér doručí objednaný tovar na adresu kupujúceho.
 • Platba kreditnou kartou.
 • Platba cez PayPal.
 • Platba pomocou platformy przelewy24.

Dodávateľ si vyhradzuje právo overiť vybraný spôsob platby autentifikáciou. Vyhradzujeme si tiež právo na ďalšie overenie spôsobu platby, požiadanie o poskytnutie potvrdenia o platbe.

Zákazník je povinný uhradiť celú hodnotu objednávky (vrátane akýchkoľvek nákladov súvisiacich s transakciou a doručením) v súlade so zvoleným spôsobom platby. Zaručuje, že má možnosť a právo vykonávať transakcie kreditnou kartou alebo iným zvoleným spôsobom platby.

Propagácie

V službe sú k dispozícii aj zľavy a iné akcie znižujúce ceny produktov (ďalej len „propagácie“). Každá propagácia je ponúkaná za zníženú cenu počas určeného (obmedzeného) obdobia, pre každú propagáciu osobitne. Znížená cena platí pre nákupy uskutočnené počas obdobia propagácie.

Zľavy a iné propagácie sa vo všeobecnosti nesčítavajú, pokiaľ to nie je výslovne uvedené v čase každej propagácie.

Náklady a doručenie tovaru

Cena neobsahuje žiadne náklady na doručenie. Náklady na doručenie môžete vidieť v internetovom obchode, kde máte možnosť výberu spôsobu doručenia. Dodávateľ ponúka dve metódy doručenia: štandardnú a expresnú. Kľúčový rozdiel medzi týmito dvoma spôsobmi doručenia spočíva v tom, že objednávky na expresné doručenie sú spracované a balené ako prvé. Pred výberom spôsobu doručenia si prosím skontrolujte cenu uvedenú pri každom výbere. Na konci objednávky uvidíte prehľad ceny, ktorá je rozdelená na náklady na nákup, náklady na doručenie a celkové náklady.

V prípade platby pri doručení účtuje kuriérska služba províziu za doručenie balíka, ktorá bola vyčíslená pri zadávaní objednávky. V prípade platby za objednávku kreditnou kartou alebo PayPal v momente zadania objednávky sa takýto náklad nevyskytuje.

Objednané produkty budú doručené na adresu, ktorú ste uviedli ako adresu doručenia.

Dodávateľ si však vyhradzuje právo na predĺženie času doručenia v prípade zvýšeného dopytu alebo oneskorení v doručení. Doručenie sa uskutočňuje prevažne ráno. V prípade, že nie je možné prevziať zásielku v čase doručenia, doručovacia služba sa pokúsi dohodnúť spôsob a miesto doručenia so zákazníkom.

V prípade neúspešných doručení predplatených objednávok nám pošlite všetky informácie potrebné na vrátenie peňazí (číslo účtu, IBAN, ako aj osobné údaje, všetky informácie musia byť také ako pri zadávaní objednávky) na e-mailovú adresu info@barefootstyl.sk.

Čas doručenia

Čas doručenia je vyjadrený v pracovných dňoch. Dodávateľ si vyhradzuje právo obmedziť alebo úplne ukončiť predaj niektorých alebo dokonca všetkých produktov na určené alebo neurčené obdobie, obmedziť prístup k internetovému obchodu na určené alebo neurčené obdobie, úplne zastaviť prístup k internetovému obchodu alebo inak obmedziť alebo zastaviť internetový obchod.

Spôsob platby

V internetovom obchode https://barefootstyl.sk umožňuje dodávateľ platbu na dobierku (pri platbe na dobierku je kupujúci zaťažený dodatočným nákladom 7,99 PLN, ktorý je tiež viditeľný v poslednom kroku pred potvrdením nákupu) alebo kreditnou kartou (zákazník je presmerovaný na bezpečnú webovú stránku, kde vykoná nákup). Dodávateľ vystaví faktúru po vykonaní služby, t. j. po obdržaní objednaného produktu na e-mail, ktorý bol uvedený pri nákupe/objednávke.

Upozornenia týkajúce sa bezpečnosti používania všetkých produktov

Pred použitím každého produktu si prečítajte návod na použitie.

Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, priame alebo nepriame, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku použitia produktov objednaných prostredníctvom webovej stránky alebo nesprávneho používania produktu zo strany zákazníka alebo tretej osoby. Toto vylúčenie platí v najširšom rozsahu povolenom zákonom.

Snažíme sa o čo najpodrobnejší a najpresnejší popis produktov a obrázkov. Nemôžeme však zaručiť, že všetky uvedené informácie o produktoch a ich obrázkoch sú úplne presné. Niektoré produkty môžu byť získané od rôznych dodávateľov, takže môžu existovať drobné odchýlky v balení alebo vzhľade produktu. Tieto odchýlky v žiadnom prípade neovplyvňujú kvalitu ani funkčnosť produktu.

PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD NÁKUPU, REKLAMÁCIE, ZÁRUKA A VRÁTENIE TOVARU

Právo na odstúpenie od nákupu

Kupujúci má právo informovať spoločnosť (e-mail: info@barefootstyl.sk) do 30 dní od obdržania tovaru o odstúpení od zmluvy bez nutnosti uvádzať dôvod svojho rozhodnutia. Lehota začína jeden deň po dátume prijatia. Jediným nákladom, ktorý znáša spotrebiteľ v súvislosti s odstúpením, sú náklady na vrátenie veci.

 • Pred odoslaním balíka skontrolujte na potvrdení objednávky alebo na faktúre obdržanej e-mailom pri zadávaní objednávky, či ste si zakúpili produkt v našom internetovom obchode. Ak doručíte produkt, ktorý nie je náš, nenesieme zodpovednosť za vašu chybu a nevrátime vám balík.

Po odoslaní oznámenia o odstúpení musíte vrátiť tovar do 30 dní od dňa odoslania oznámenia o odstúpení. Vráťte tovar na našu adresu:

Adresa: Pr3viz, Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Uznáva sa, že ste vrátili tovar v termíne, ak ho odošlete pred uplynutím 30-dňovej lehoty na vrátenie. Produkty musia byť vrátené nepoškodené v rovnakom množstve a v originálnom obale alebo v obale, ktorý chráni produkt rovnakým spôsobom ako originálny obal. Poškodené produkty, produkty v zmenenom množstve a v nevhodnom obale nie sú akceptované na vrátenie.

V prípade odstúpenia od zmluvy znášate len náklady na vrátenie tovaru, ktoré nevraciame.

Ak ste už zaplatili za objednaný tovar, všetky prijaté platby za objednávku vám vrátime bezodkladne, najneskôr do 8 pracovných dní od obdržania zásielky. Zásielka je vrátená na našu adresu v momente, keď sklad zaregistruje zásielku ako vrátenú. Vyhradzujeme si právo zadržať prijatú platbu až do času vrátenia produktov, na ktoré sa vzťahuje odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ nesmie bez prekážok používať veci do času odstúpenia od zmluvy. Spotrebiteľ môže prehliadnuť a otestovať články v rozsahu nevyhnutnom na určenie skutočnej situácie. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak toto zníženie hodnoty vyplýva z konania, ktoré nie je absolútne potrebné na určenie povahy, vlastností a fungovania tovaru.

Reklamácie

V prípade, že váš produkt nefunguje správne alebo ste obdržali chybný/poškodený produkt, máte k dispozícii:

 • Využitie záruky na doručenie.
 • Využitie záruky na technické produkty.
 • Podanie reklamácie produktu.
 • Podanie reklamácie z dôvodu výrobnej chyby.

Výrobná chyba sa vyskytuje, ak:

 • Vec nemá vlastnosti potrebné na jej normálne použitie.
 • Vec nemá vlastnosti potrebné na špeciálne použitie, na ktoré ju kupujúci kupuje a ktoré boli známe predávajúcemu alebo mali byť známe.
 • Vec nemá vlastnosti, ktoré boli výslovne alebo implicitne dohodnuté.
 • Predávajúci dodal vec, ktorá nezodpovedá vzoru alebo modelu, pokiaľ nebolo vzor alebo model ukázané len pre zmienku.

Spoločnosť zodpovedá za výrobné chyby tovaru, ktoré sa objavia do dvoch rokov od zistenia chyby. Spoločnosť je povinná vyjadriť sa k reklamácii do 8 dní.

Ak produkt nefunguje správne, má chybu alebo nespĺňa vaše očakávania, napíšte nám na adresu https://barefootstyl.sk a my vám poskytneme potrebné vysvetlenia. Týmto spôsobom sa vyhnete možnému nesprávnemu použitiu produktu a poškodeniu samotného produktu a možným škodám pre seba alebo iných.

Ak váš produkt má výrobnú chybu, informujte nás o chybe ihneď po zistení chyby, najneskôr však do 14 dní od dátumu zistenia chyby. Zašlite nám fotografiu alebo video, z ktorých možno jednoznačne usúdiť, že produkt má chybu. V prípade potreby vás požiadame o vrátenie produktu k nám na kontrolu a zistenie chyby produktu.

Reklamácie nebudú akceptované v prípade produktov považovaných za poškodené v dôsledku nesprávneho použitia alebo zaobchádzania s produktom spôsobom, ktorý nie je potrebný na určenie povahy, vlastností a fungovania tovaru.

Ak nahlásite výrobnú chybu a požiadate o vrátenie peňazí, vrátená bude len cena produktu, nie služba (expresné doručenie, platba pri doručení a poistenie zásielky).

Ak nahlásite výrobnú chybu, môžete požadovať:

 • výmenu produktu,
 • vrátenie ceny nákupu,
 • alebo proporcionálne vrátenie ceny nákupu.

UPOZORNENIE: Pr3viz (s.r.o.)  akceptuje vrátenie len tých zásielok, ktoré obsahujú produkty zakúpené prostredníctvom Služby. Všetky zásielky, ktoré by zaslala fyzická osoba a ktoré neobsahujú u nás zakúpené produkty, budú vrátené odosielateľovi na jeho náklady.

Záruka

Niektoré položky z našej ponuky sú pokryté 12-mesačnou zárukou. Záruku možno požadovať len na technické predmety a elektronické zariadenia nachádzajúce sa v našej ponuke. Záruka začína plynúť odo dňa prijatia tovaru. Záruku možno využiť v súlade s článkom 19 zákona o ochrane spotrebiteľa na základe faktúry, ktorá slúži ako záručný list.

Dodávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť udelenie záruky v prípade, že k žiadosti nie je priložená faktúra, faktúra je nečitateľná alebo inak neúplná.

Záruka neplatí v prípade:

 • fyzických poškodení,
 • opotrebenia spôsobeného používaním,
 • chýb vzniknutých nesprávnym alebo nedbanlivým používaním predmetu.

Produkty pokryté zárukou musia byť skontrolované, preto priložte fotografiu alebo video ukazujúce chybu. V prípade potreby vás požiadame o vrátenie produktu k nám na kontrolu.

Ak uznáme reklamačnú požiadavku, dodáme vám nový produkt, máte tiež právo požadovať opravu svojho produktu a upozorňujeme, že doba opravy je dlhšia ako čas doručenia nového produktu. Ak oprava potrvá dlhšie ako 45 dní, vymeníme produkt za nový, a ak to nebude možné, vrátime vám plnú cenu nákupu produktu.

Vrátenie poškodených zásielok

Ak zistíte, že predmet alebo obal je fyzicky poškodený, chýba obsah alebo nesie známky otvárania, musíte začať reklamačný proces v spoločnosti, prostredníctvom ktorej ste tovar obdržali. Ak chcete tak urobiť, odmietnite prevzatie zásielky. Spoločne so spoločnosťou, ktorá vám doručila zásielku, zabezpečíme, aby bola reklamácia vybavená v čo najkratšom čase. Odporúčame však otvoriť balík v prítomnosti kuriéra, aby kuriér mohol zaznamenať prípadné poškodenia pri odovzdávaní balíka.

Sťažnosti a spory

Dodávateľ dodržiava platné predpisy týkajúce sa ochrany spotrebiteľa. Reklamácia sa podáva na adresu e-mail https://barefootstyl.sk. Reklamačný postup je dôverný. Spoločnosť sa snaží riešiť spory mimosúdnou cestou.

Dodávateľ neuznáva žiadneho poskytovateľa IRPS (poskytovateľov mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov).

Elektronický odkaz na internetovú platformu riešenia spotrebiteľských sporov: Platforma na riešenie sporov

Spoločnosť je zaregistrovaná na platforme Európskej únie pre internetové riešenie spotrebiteľských sporov.

Viac informácií o platforme riešenia sporov nájdete na adrese: Európska komisia.

BEZPEČNOSŤ A KOMUNIKÁCIA

Bezpečnosť

Dodávateľ používa vhodné technologické a organizačné opatrenia na ochranu prenosu a uchovávania osobných údajov, objednávok a platieb. Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť a nemôže byť braný na zodpovednosť za akékoľvek poškodenie počítača/vybavenia alebo iného majetku a za akékoľvek vírusy, ktoré by mohli ovplyvniť vybavenie používateľa v dôsledku návštevy webovej stránky, sťahovania textov, obrázkov alebo údajov.

Používateľ je tiež zodpovedný za ochranu osobných údajov zabezpečením bezpečnosti svojho používateľského mena a hesla a vhodnou programovou ochranou (antivírusovou) svojho počítača. Používateľ garantuje presnosť a pravdivosť všetkých poskytnutých údajov a zodpovedá spoločnosti za akékoľvek škody spôsobené nepresnými a nepravdivými údajmi.

Právo na súkromie

Dodávateľ sa zaväzuje neustále chrániť všetky osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (Úradný vestník Slovinskej republiky č. 86/2004), zákonom o elektronických komunikáciách (ZEK, Úradný vestník Slovinskej republiky, č. 43/2004) a poistným právom. Všetky informácie získané z webovej stránky www.barefootstyl.sk budú použité výlučne na zasielanie informačných materiálov, ponúk, faktúr a inej nevyhnutnej komunikácie.

Komunikácia

Poskytovateľ bude kontaktovať používateľa prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, len ak používateľ výslovne nevyjadrí nesúhlas.

Reklamné e-maily budú obsahovať nasledujúce prvky:

 • budú jasne a jednoznačne označené ako reklamné správy,
 • odosielateľ bude dobre viditeľný,
 • rôzne kampane, akcie a iné marketingové techniky budú označené ako také. Jasne budú definované aj podmienky účasti v nich,
 • spôsob odhlásenia sa z prijímania reklamných správ bude jasne predstavený,
 • želanie používateľa, aby neboli prijímané reklamné správy, bude poskytovateľom výslovne rešpektované.

Komentáre a názory používateľov

Názory alebo komentáre používateľov a recenzie produktov písané zákazníkmi sú súčasťou funkcionality obchodu, ktorá je určená pre komunitu používateľov. Dodávateľ povoľuje napísanie názoru ktorýmkoľvek zaregistrovaným používateľom obchodu a pred konečným zverejnením ich dodávateľ skontroluje. Dodávateľ nezverejní názory ani príspevky, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom urážlivé, obscénne alebo podľa názoru dodávateľa neposkytujú prospech ostatným používateľom a návštevníkom.

Odoslaním názoru alebo komentára používateľ výslovne súhlasí s podmienkami používania a umožňuje dodávateľovi zverejniť časť alebo celý text vo všetkých elektronických a iných médiách. Dodávateľ má právo používať obsah na neurčito a na akýkoľvek účel, ktorý je v obchodnom záujme dodávateľa, vrátane zverejnenia v reklamách alebo iných marketingových oznámeniach. Zároveň autor názoru vyhlasuje a zaručuje, že je vlastníkom majetkových a osobných autorských práv k písaným názorom a komentárom a že tieto práva prenáša na dodávateľa výlučne a na neurčito.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

S ohľadom na obmedzenie zodpovednosti uvedené v týchto všeobecných podmienkach, dodávateľ ďalej vysvetľuje nasledovné:

Rozhodnutím používať internetový obchod a/alebo webovú stránku súhlasíte s tým, že ste tak urobili dobrovoľne a podstúpili akékoľvek riziko. Webová stránka a Obchod sú poskytované „tak ako sú“ bez akejkoľvek záruky, výslovnej alebo implicitnej. Všetky obmedzenia zodpovednosti uvedené v tejto kapitole alebo kdekoľvek v týchto všeobecných podmienkach sa uplatňujú v najširšom rozsahu povolenom zákonom.

Dodávateľ nezaručuje fungovanie internetového obchodu a jeho funkcií, ani nezaručuje, že internetový obchod bude fungovať bezchybne, bez vírusov alebo akéhokoľvek škodlivého softvéru vírusovej povahy. Dodávateľ nezaručuje ani to, že informácie uverejnené na stránke sú presné a úplné. Dodávateľ nezaručuje žiadne škody, vrátane okrem iného priamych, nepriamych alebo následných škôd, ktoré môžu vzniknúť alebo vzniknú v dôsledku používania služby.

Rozhodnutím používať internetový obchod a vykonávať platby prostredníctvom tohto obchodu výslovne súhlasíte, že tak robíte na vlastné riziko a preberáte všetko riziko spojené s vykonávaním platieb prostredníctvom internetového obchodu, vrátane okrem iného neúspešných platieb zo strany používateľa, chýb platieb a chýb vrátenia platieb v prípade reklamácií. Toto vylúčenie platí v najširšom rozsahu povolenom zákonom. Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku používania služby a/alebo produktov dostupných v internetovom obchode.

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Údaje, obrázky a textové materiály a všetky ostatné materiály (napr. videoobsah, grafika, nákresy atď.) obsiahnuté v službe sú chránené autorským právom a ako také sú chránené autorským právom a/alebo právom duševného vlastníctva.

Nákupom produktov alebo používaním služby používateľ nezískava autorské práva, vlastnícke práva ani práva duševného vlastníctva k produktom a/alebo službe. Používateľ môže využívať materiály výlučne na vlastné, nekomerčné účely.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Podpísaná zmluva

Všeobecné podmienky spolu s objednaním služieb prostredníctvom Služby a všetkých podstránok tejto služby tvoria zmluvu uzatvorenú medzi kupujúcim a dodávateľom.

Nezávislosť predpisov

Ak bude akékoľvek ustanovenie týchto všeobecných podmienok považované za nezákonné (celé alebo čiastočné) alebo inak neplatné, takéto ustanovenie bude považované za odstránené (celé alebo čiastočné) a zvyšok všeobecných podmienok zostane v platnosti.

Plná spôsobilosť na právne úkony

Používateľ garantuje, že má plnú spôsobilosť na prevzatie práv a povinností vyplývajúcich z týchto všeobecných podmienok. Garantuje, že nepotrebuje súhlas ani schválenie tretej strany na plnenie svojich povinností vyplývajúcich z týchto podmienok.

Znalosť podmienok

Používateľ garantuje, že sa plne oboznámil s podmienkami pred ich akceptovaním, najmä s ustanovenými obmedzeniami zodpovednosti.

Právo na zmluvu

Na tieto všeobecné podmienky sa vzťahuje právo Slovinskej republiky. Všetky spory vyplývajúce z týchto všeobecných podmienok podliehajú jurisdikcii súdov v Slovinskej republike.

Zmeny podmienok

Nemáte právo meniť alebo zriecť sa, celkom alebo čiastočne, platnosti akéhokoľvek ustanovenia týchto všeobecných podmienok. Poskytovateľ má právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky.

Všetky zmeny budú uverejnené na stránke.

Predpokladá sa, že súhlasíte so všetkými zmenami, ak budete naďalej používať Službu. Ak nesúhlasíte so zmenami, máte právo sa odhlásiť.

Jednotnosť

Tieto všeobecné podmienky tvoria celú zmluvu medzi zmluvnými stranami. Všetky predchádzajúce zmluvy alebo rokovania, písomné alebo ústne, budú v plnom rozsahu nahradené týmito podmienkami.

Jazykové verzie

Tieto všeobecné podmienky boli vyhotovené v slovenskom jazyku. Akákoľvek verzia týchto Podmienok v inom jazyku má za cieľ uľahčiť prístup k podmienkam. Súhlasíte a plne rozumiete, že v prípade akýchkoľvek sporov má prednosť slovenská verzia.

Význam pojmov

Pojmy použité v týchto podmienkach majú význam definovaný na začiatku týchto Všeobecných podmienok.

Všetky práva vyhradené. Pr3viz (s.r.o.)